Topic outline

 • Tìm đường vào THÁNH ĐỊA VIỆT NAM HỌC (Phần 1)

 • Giới Thiệu

  Bài viết – PGS.TS Sử Học NGUYỄN MẠNH HÙNG !

  Nhiều nhà Việt Nam học đang nghĩ đến cách bảo tồn một số các giá trị  văn hóa phi vật thể đã hóa thạch của dân tộc Việt Nam. Tất cả như trùm phủ lên một vùng không gian Thần Thánh hóa.

       Cuối cùng, trong cuộc họp Quốc tế Việt Nam học tại Hà Nội năm 2015 đã ứng nghiệm theo cách gọi Hội thảo vào ngày bế mạc như khoác lên chiếc áo choàng Việt Nam học – đó là chiếc áo choàng khoác tên vùng đất gọi là Thánh địa Việt Nam học.

  • 1.0 Thánh địa Việt Nam học – Câu chuyện cổ tích

  • 1.2. Cách mạng Pháp, và Cách mạng Hoa Kỳ

  • 1.3

  • 1.4.

  • 1.4.1. H.3: THẰNG MÕ (Mộc đạt xã trung)

  • 1.5. Chủ tịch cuộc tọa đàm ngày ấy

  • Còn tiếp: